Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program

 

Vypracován 10.11.2009 Č.j. 40/2009

 

 

I.Identifikační údaje


Název školy: Mateřská škola Klučov, okres Kolín

Adresa: Klučov 114, 282 01 Český Brod

Telefon: 321 671 919

E-mail : materska.skola klucov.cz

IČO : 71009710

Zřizovatel : Obec Klučov, Klučov 114, 282 01 Český Brod

Ředitelka školy : Šárka Hedrlínová, Dis.

Typ školy: předškolní zařízení s celodenním provozem

Stanovená kapacita : 25 dětí

Interní název mateřské školy : SluníčkoZpracovatelé školního vzdělávacího programu : Šárka Hedrlínová, Dis.

Zuzana Pospíšilová
Název školního vzdělávacího programu:


Putujeme rokem se sluníčkemII. Charakteristika mateřské školy


Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 25 dětí.

Mateřská škola se nachází v budově,kde je současně i sídlo obecního úřadu Klučov. Má dostupnost vlakového spojení i vhodné autobusové spojení s okolními spádovými obcemi – Skramníky, Žhery a Lstiboř.

Dříve v prostoru mateřské školy byla Základní škola, později Obecní úřad. Provoz mateřské školy byl na 3 roky pozastaven a poté byla mateřská škola znovu otevřena 8.9.2008. Prostory prošly celkovou rekonstrukcí a vznikly zde zcela nové a vyhovující prostory pro potřeby mateřské školy.do mateřské škola se vchází prostornou a skříňkami vy bavenou šatnou. Třída a herna, která slouží zároveň i jako ložnice pro odpočinek dětí, jsou útulné, vybavené novým nábytkem, velikostí odpovídají hygienickým požadavkům a normám. Vedle třídy je výdejna, která je vybavena novou kuchyňskou linkou a novými spotřebiči. Nachází se zde i kancelář, která slouží jako zázemí pro dospělé zaměstnance mateřské školy. WC a umývárna je také pěkně a moderně zařízena a vybavení odpovídá hygienickým požadavkům podle počtu dětí. Pro pobyt venku mají děti k dispozici zahradu, která je velmi pěkně vybavena průlezkami, houpačkami, altánkem, dřevěným vlakem a pískovištěm.

Protože se jedná o mateřskou školu na venkově, využíváme pro pobyt venku i blízké okolí mateřské školy pro vycházky do přírody.Jak vyplývá z našeho školního vzdělávacího programu, je náš život více spjatý s přírodou a děti se přímým pozorováním více dovědí a naučí.

Protože jsme mateřská škola jednotřídní, věkově smíšená pracujeme systémem výchovy zaměřené i na sociální učení. Starší děti pomáhají mladším kamarádům v zapojení s do činností v mateřské škole. Cílem všech zaměstnanců je vytvoření rodinného typu mateřské školy s přihlédnutím k rozvoji osobnosti dítěte se zaměřením na rozvoj jeho individuality. Vedení je demokratické, podporuje dítě věřit ve své schopnosti a dovednosti, podporuje ho nebát se říci svůj názor a také experimentovat. Děti jsou vedeny kvalifikovanými a zkušenými pracovnicemi s odpovídajícím pedagogickým vzděláním.

Mateřská škola spolupracuje s :

 • Základní školou T.G. Masaryka v Poříčanech

 • Mateřskou školou Český Brod – Liblice

 • Mateřskou školou CHrášťany

 • Mateřskou školou, Kollárova, Český Brod

 • Jiráskovou knihovnou Klučov

 • Logopedická poradna v Českém Brodě


III. Charakteristika vzdělávacího programu


Výchovně vzdělávací program chápeme jako otevřený a v budoucnu měnící se dokument. Dětem předkládáme podklady pro činnosti z oblasti poznávání světa, společnosti i sebe sama, rozvíjející jejich schopnosti a dovednosti. Základním principem je respektování rozdílných potřeb dětí, vstřícnost a vlídnost vzdělávacího prostředí, rovnováha mezi sociálním a osobnostním rozvojem dítěte, vyrovnání podmínek pro všechny děti. Školní vzdělávací program se jmenuje „ PUTUJEME SE SLUNÍČKEM“. Je vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a vychází z cílů a kompetencí Rámcovým vzdělávacím programem daných. Na programu jsme spolupracovaly společně s učitelkou mateřské školy a tento program je náš vlastní. Využily jsme ověřování a vyhodnocování našich profesních zkušeností a vědomostí. Program je postaven na koncepci spolupráce mateřské školy s rodinou, na vzájemné nezastupitelnosti. Cílem našeho vzdělávacího programu je rozvoj osobnosti každého dítěte, které bude samostatně využívat svoje schopnosti, dovednosti a návyky. Vzhledem k tomu, že naše mateřská škola se nachází na vesnici, je i vzdělávací program zaměřen na sepjetí s přírodou, její pozorování, získávání zkušeností.

Svého cíle chceme dosáhnout uspořádáním učiva každého navrženého integrovaného bloku. Při své činnosti budeme využívat nejčastěji spontánní hry a činnosti, prožitkové učení, skupinové činnosti, samostatnou činnost dítěte, didaktické hry a činnosti, individuální práci s dětmi. Chceme do akcí v mateřské škole zapojovat i rodiče dětí, chceme , aby rodiče svými návrhy, připomínkami a poznatky se také zapojovali do dění v mateřské škole.IV. Podmínky předškolního vzdělávání


a) Materiální podmínky

 • Do mateřské školy se z chodby vstupuje do šatny, která je velmi pěkně, nově zařízena funkčním nábytkem- skříňkami a policemi na obuv je prostorná. Vyhovuje při svlékání a oblékání dětí.

 • Další prostory v mateřské škole jsou vyhovující z hlediska hygienických norem a nařízení. Je zde herna, která je používána při ranních hrách dětí, při řízených činnostech během dopoledních i odpoledních hodin, při cvičení a po obědě slouží i jako místnost pro odpočinek dětí. Lehátka jsou po odpočinku uklizena. V herně je použita jako krytina koberec. Dále je v mateřské škole třída se stolečky pro individuální i skupinové činnosti dětí, třída je využívána rovněž jako jídelna.

 • Na třídu navazuje kancelář, která slouží také jako zázemí personálu mateřské školy.

 • Výdejna mateřské školy je hned vedle třídy. Je velmi pěkně, moderně a funkčně vybavena a odpovídá všem hygienickým normám a předpisům.

 • Veškerý nábytek pro děti, tělocvičné nářadí, vybavení pro odpočinek dětí – lehátka, přikrývky, polštáře, taktéž zařízení hygienické – umyvadla, toalety jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům dětí. Odpovídají počtu dětí 25, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a působí esteticky.

 • Vzhledem k tomu , že mateřská škola byla nově otevřena v září 2008, je vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky vybavena velmi kvalitně a vkusně. Nové pomůcky jsou pedagogy velmi vhodně používány

 • Hračky, pomůcky a další doplňky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, jsou rozděleny na ty, které si mohou brát samy a na ty, které jim na požádání půjčujeme. V mateřské škole jsou určena pravidla , podle nichž se děti řídí a které jsou pedagogickými pracovnicemi dodržovány

 • Děti se samozřejmě podílejí na výzdobě interiéru mateřské školy. Jsou zde vystavovány práce dětí na nástěnkách v chodbě, v šatně na nástěnce síťové, na sítích jsou pověšeny výrobky , vytvořené k zavěšení – měněné dle ročních období, dále jsou vystavovány obrázky v rámečcích po celé mateřské škole. Dětské práce jsou tak vystaveny, aby je mohli shlédnout i rodiče dětí a návštěvy v mateřské škole.

 • Na budovu mateřské školy navazuje školní zahrada, hřiště.Hřiště je velmi pěkně, esteticky, nově, funkčně, vybaveno. K dispozice jsou dětem průlezky s houpačkou a klouzačkou, houpadla na pružině, vláček, pískoviště , které je přikrýváno prodyšnou folií, dva domečky na hraní, ve kterých mají děti nový dětský nábytek.Veškeré zařízení na hřišti je zrevidováno a pravidelně kontrolováno a herní prvky odpovídají určitým daným normám.

 • Všechny prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.


b) Životospráva


 • Dětem v mateřské škole je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. V naši mateřské škole jsou připravovány pouze přesnídávky a svačinky, oběd je dovážen ze Základní školy T.G. Masaryka Poříčany. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů.

 • Děti mají stále k dispozici dostatek tekutin – na okénku výdejny, mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly

 • Určitě děti nejsou nuceny do jídla! Zde velmi dbáme na individuální přístup k dětem, spolupracujeme s rodiči. Jídlo je upravováno vkusně a vhodně.

 • V mateřské škole je dodržován pravidelný denní řád a rytmus, podle školního řádu, avšak tento řád je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností během dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci – reagujeme na neplánované události, rodiče mohou přivádět své děti někdy dle svých možností…

 • Dětem je umožněn dostatek pohybu jek v prostorách mateřské školy, která to velmi svými prostory umožňuje, tak i venku.

 • Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, zde opět přihlížíme flexibilně ke změnám počasí. Po domluvě s rodiči zůstáváme v prostorách mateřské školy při velmi nepříznivém počasí – déšť, mráz pod 10 stupňů C. Tudíž je program činností přizpůsobován okamžité reakci na počasí a kvalitě ovzduší,

 • V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity a spánku jednotlivých dětí . Děti, které potřebují méně odpočinku, neusínají po obědě, hlavně děti ve věku od 5 let leží na lehátku ¾ hodiny. Učitelka čte nebo vypráví dětem pohádku nebo děti poslouchají relaxační hudbu, klidné vyprávění z cd. Poté je jim nabízen klidný program, jiné klidné aktivity a zde jsou děti opět vedeny k ohleduplnosti vůči ostatním dětem, které usínají.

 • Obě pedagožky i pracovnice školní výdejny se chovají podle zásad zdravotního životního stylu, poskytují dětem přirozený vzorc) Psychosociální podmínky


 • V mateřské škole se snažíme, aby se děti i dospělí cítili příjemně, spokojeně, sebejistě a bezpečně

 • Funguje u nás adaptační program – rodičům je umožněno, aby mohli v počátcích zůstávat s dítětem v mateřské škole během jeho pobytu, rodičům je samozřejmě umožňováno účastnit se určitých aktivit v mateřské škole, mohou kdykoli během dne nahlédnout na činnosti dítěte v mateřské škole. Vše se děje individuálně podle povahy, charakteru, potřeb dítěte

 • Obě učitelky respektují potřeby dětí a to lidské, vývojové a individuální, reagují na ně a napomáhají k jejich uspokojování. Děti nejsou neúměrně zatěžovány a neurotizovány spěchem. Všemu předchází dobrá organizace a flexibilita, schopnost reagovat na různé změny klidem,nevytvářet v dětech negativní vztah k těmto situacím

 • Je samozřejmé, že všechny děti mají rovnocenné postavení a nikdo z nich není zvýhodňován a ni znevýhodňován.Vzhledem k tomu, že naše mš je jednotřídní, věkově smíšená, jsou děti vedeny ke vzájemné toleranci, ohleduplnosti, pomoci mezi sebou – starší mladším a toto je také splňováno pedagogickými pracovnicemi a pracovnicí školní výdejny

 • V mš je nutné dodržovat potřebný řád a pravidla soužití, které děti učíme a neustále opakujeme, ale samozřejmě není dětem odpírána osobní volnost a svoboda. Obě tyto složky jsou vzájemně vyvážené.

 • Děti dostávají od učitelek jasné a srozumitelné pokyny. V mateřské škole je vše uzpůsobeno tak, aby byly ve školce rády a byla pro ně kamarádským společenstvím

 • Pedagogické pracovnice jsou přímé , empatické, komunikativní, děti jsou motivovány, podněcovány vhodným způsobem.

 • V mateřské škole je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte.Náš vzdělávací program odpovídá mentalitě předškolního dítěte – je mu tématicky blízký,vytvořen tak, aby ho pochopil, přiměřeně náročný – zde rozpracování podle věku na mladší předškolní věk a starší předškolní věk,

 • Obě pedagogické pracovnice i pracovnice školní výdejny se vyhýbají negativním slovním komentářům. Podporují děti v samostatných pokusech, oceňují snahu a schopnosti dětí, reagují přiměřeným způsobem, pozitivním hodnocením

 • Ve vztazích mezi dospělými a dětmi se projevuje vzájemná důvěra a tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě

 • Děti jsou nenásilně ovlivňovány prosociálním směrem – uskutečňujeme akce a programy pro prevenci šikany a jiných sociálně patologických jevů( formou přednášek vhodných pro děti, četby, dramatizace, navozování určitých situací, řešení problémů)
d) Organizace


 • Denní řád v mateřské škole je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti a schopnosti dětí , na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby

 • Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity – ranní tv chvilky,při pobytu venku, při odpoledních činnostech…

 • Obě pg,. Pracovnice se dětem a jejich vzdělávání plně věnují

 • Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační program

 • Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený a to včetně aktivit, které naše mš organizuje nad rámec běžného programu

 • Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit a nebo v ní později pokračovat

 • Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem

 • Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové, frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných aktivit v malých, středně velkých i velkých skupinách

 • V mateřské škole je dbáno na soukromí dětí, pokud děti potřebují, mají možnost se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností,

 • Plánování vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí

 • Při realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky

 • Není překračován stanovený počet dětí ve tříděe) Řízení mateřské školy • Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků mateřské školy jsou jasně vymezeny

 • Při vedení zaměstnanců vytváří ředitelka ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, spolupracovnice jsou zapojovány do řízení mateřské školy, je jim ponecháván dostatek pravomocí a jejich názor je respektován

 • 5editelka školy vyhodnocuje práci učitelky a ostatních zaměstnanců, pozitivně motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci

 • Ředitelka i učitelka spolupracují, vzájemně se informují, operativně a flexibilně reagují, společně řeší většinu situací. Spolupracují s rodiči

 • Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby

 • Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s učitelkou. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci

 • Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem – Obecním úřadem v Klučově a dalšími orgány státní správy, se Základní školou T. G. Masaryka v Poříčanech, s Mateřskou školou Český Brod – Liblice, s Mateřskou školou CHrášťany, s Pedagogicko psychologickou poradnou v Kolíně a v Praze, s knihovnou v Klučově a dalšími institucemi a odborníky, poskytujícími pomoc při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí

 

f) Personální a pedagogické zajištění • Obě pedagogické pracovnice v mateřské škole mají předepsanou odbornou kvalifikaci, během svého působení v mateřské škole si rozšiřují znalosti a dovednosti formou DvPP, četbou odborných knih a publikací, sledováním novinek v oboru atd.

 • Obě pracovnice spolupracují na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel

 • Ředitelka podporuje růst profesních kompetencí obou pedagogických pracovnic –ů včetně sebe, vytváří podmínky pro další vzdělávání

 • Pracovní doba pg. Pracovnic je organizována takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech dětem zajištěna optimální pg. Péče

 • Obě pracovnice jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem a to v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými, metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí

 • Specializované služby jako je logopedie, rehabilitace, ke které nejsme kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s odborníky – Logopedie v Českém Brodě – Mgr. Strnadová, poradenský psycholog, psychiatrg) Spoluúčast rodičů


 • Ve vztazích mezi pg. Pracovnicemi a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat.

 • Učitelky sledují jednotlivé potřeby dětí, kladou důraz na individuální přístup, snaží se pokud je to v jejich silách rodičům vyjít vstříc

 • Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, jejich aktivita a nápady, připomínky jsou vítány. Účastní se různých akcí, programů, které mateřská škola pořádá. Jsou pravidelně informováni, formou osobního denního kontaktu, formou schůzek, informacemi na nástěnce a internetových stránkách mateřské školy o všem, co se v mateřské škole děje. Mohou se svými nápady a připomínkami podílet na plánování programu mateřské školy. Problémy jsou řešeny operativně a rychle

 • Učitelky pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích. Spolupracujeme s rodiči a společně řešíme postup při výchově vzdělávání dítěte

 • Učitelky chrání soukromí rodiny dětí a zachovávají diskrétnost ve svěřených záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně. Nezasahují do života a soukromí rodiny a varují se přílišných horlivostí

 • Naše mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o jejich děti

 • Nabízíme rodičům poradenský servis i nejrůznější aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání jejich dětí


V. Organizace vzdělávání


Naše mateřská škole je jednotřídní, navštěvují ji děti od 3 do 6 let věku v počtu 25 dětí. Mladší děti jsou přijímány při volné kapacitě mateřské školy a jen za podmínek zvládnuté osobní hygieny.

Provoz mateřské školy je od 6,30 do 16, 30 hodin denně.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy:

 • V souladu se zákonem č. 561/ 2004 Sb. Školský zákon jsou přednostně přijímány děti k docházce do posledního ročníku předškolního vzdělávání.

 • Jestliže bude podáno více žádostí o přijetí, než je volná kapacita mateřské školy, rozhodne ředitelka ve správním řízení podle těchto kritérií:

 • Dítě k celodenní docházce( přednostně s trvalým bydlištěm v Klučově a spádových obcích)

 • Dítě, jehož sourozenec již dochází

 • Dítě, jehož zákonný zástupce na něj pobírá rodičovský příspěvek a lze jej přijmout k docházce na 4 hodiny denně ( opět přednostně s trvalým bydlištěm v Klučově a spádových obcích)

 • Ostatní děti

Ředitelka školy v zákonné lhůtě po ukončení zápisu doručí zákonným zástupcům rozhodnutí o výsledku správního řízení s odůvodněním.Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami:

Vzhledem k tomu, že mateřskou školu navštěvují děti s poruchami řeči, je ve spolupráci s rodiči a logopedickou poradnou v Českém Brodě dětem zajištěna kvalitní průběžná logopedická péče. Rodiče jsou včas na problém upozorněni.

Dětem s odloženou školní docházkou je zajištěna všestranná odborná péče pedagogů, které spolupracují s pedagogicko- psychologickou poradnou.

Mateřskou školu navštěvují i děti s poruchami učení a chování. V naší mateřské škole jsou zajištěny materiální, personální i odborné podmínky pro přijetí těchto dětí. Samozřejmě je vše možné pouze při spolupráci s rodiči dítěte a při spolupráci s odborníky ( pedagogicko psychologická poradna, psychiatr, psycholog, speciální pedagog). Při výchově a vzdělávání dětí s atkto speciálními potřebami uplatňujeme vysoce profesionální postoje obou učitelek a kladný přístup všech zaměstnanců mateřské školy. Dětem je poskytována samostatnost, je mu poskytována dostatečná motivace, je přijímáno jako ostatní děti, aby nevznikala negativní vazba.


Uspořádání dne a činností dětí:

6,30 -8,45 příchod, volné hry a činnosti dětí

8,45 – 9,00 tělovýchovná chvilka

9,00 -9,30svačina

9,30 -10,05 didakticky řízená činnost

10,05 -11,45 pobyt venku

11,45 -13,00 oběd

13,00 -14,30 odpočinek , relaxační činnosti

14,30 -15,00 svačina

15,00 -16,30 volné hry, skupinové činnosti, pobyt venku

Další informace jsou k nahlédnutí ve školním řádu mateřské školy a v provozním řádu mateřské školy.

Spolupráce s rodiči:

V mateřské škole spolupracujeme s rodiči při přípravě adaptačního programu pro nové děti, při hodnocení vzdělávání dítěte, při řešení aktuálních problémů.

Ředitelka i učitelka poskytují rodičům odborné rady, zprostředkovávají kontakty na odborníky.

Při spolupráci s rodiči dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami se řídí individuálním plánem, připraveným ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou, stejně tak u dětí s odkladem školní docházky.

Mezi sebou ředitelka a učitelka vyměňují informace, předávají si poznatky, spolupracují, připravují společné činnosti.
VI. Vzdělávací obsah


Tak jako se mění život v přírodě podle ročních období, mění se i život lidí. Život na vesnici je přeci jen více spjat s přírodou, rozhodně mnohem více než ve městě. Proto víme, že se děti budou lépe učit přirovnáváním, pozorováním a vlastní zkušeností. Proto i náš výchovně vzdělávací program je takto uzpůsoben.


Putujeme rokem se sluníčkem


1.Podzim

a)Ve školce se máme dobře

 • Doba trvání – od září, prolíná do poloviny října


Vzdělávací záměr :

- adaptace na režim v mateřské škole

- umět se odpoutat od rodičů

- poznávat prostředí v mateřské škole

- poznávat nové kamarády

- sešly jsme se se svými kamarády( starší děti)

- poznáváme pracovníky mateřské školy

- zaznamenávání výchozího stavu každého dítěte


Vzdělávací cíle:

 • Vytvářet zdravé životní návyky a postoje jako základy zdravého

Životního stylu

 • Rozvíjet řečové schopnosti

 • Rozvíjet tvořivost, tvořivé myšlení, řešení problémů, tvořivé sebe

Vyjadřování

 • Rozvíjet schopnost sebeovládání

 • Seznámit se s pravidly chování ve vztahu k druhým

 • Poznávat pravidla společenského soužití

 • Porozumět základním projevům neverbální komunikace obvyklé

V prostředí mateřské školy

 • Seznámit se s prostředím mateřské školy a vytvářet si pozitivní vztah

K němu


Očekávané kompetence:

 • Bez obav se odpoutat od rodičů

 • Cítit se bezpečně

 • Mám už své kamarády

 • Orientuji se bezpečně ve své mš

 • Bez obav se obracím o pomoc

 • Některé kamarády znám jménem

 • Vím, které hračky si můžu půjčit sám(a)

 • Zvládám některá pravidla soužití ve třídě

 • Hraji si rád(a) a pokud chci, zapojím se do hry a ostatních činností

Vzdělávací nabídka navrhovaných činností:

 • Seznamujeme se pozorováním, prováděném v mateřské škole, seznamujeme se hrou,

 • Děláme věci, které nás zajímají a baví

 • Snažíme se dodržet kázeň při hrách, činnostech, které nás tolik nebaví

 • Hry ve třídách

 • Pozorování všeho dění v mš a na zahradě

 • Vycházky do nejbližšího okolí

 • Poznávání hudebních, výtvarných, pracovních a tělesných činností

 • Prohlížení hraček a předmětů, které máme v mš k dispozicib)Kolik barev má podzim

 • Doba trvání – říjen


Vzdělávací záměr:

 • Objevujeme a poznáváme změny v podzimní přírodě

 • Dokončujeme zaznamenávání výchozího stavu dětí

 • Pozorujeme vše, co se děje kolem nás

Vzdělávací cíle:

 • Rozvíjet a užívat všechny smysly

 • Rozvíjet jazykové, receptivní dovednosti ( vnímání, naslouchání, porozumění)

 • Rozvíjet kultivovanost mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání

 • Posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem( v rodině, v mateřské škole, v dětské skupině

 • Seznamovat se se světem lidí, kultury a umění

 • Osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 • Vytvářet povědomí o širším prostředí, o jeho rozmanitostech a proměnách

Očekávané kompetence:

 • Pojmenováváme většinu toho, čím jsme obklopeni

 • Porozumíme nasloucháním, pozorováním

 • Uvědomujeme si svou samostatnost

 • Prožíváme radost z toho, co poznáváme

 • Správně vyslovujeme

 • Umíme zacházet s předměty denní potřeby

 • Vyvíjíme úsilí soustředění se na určitou činnost

Nabízené činnosti:

 • Lokomoční, pohybové činnosti( chůze, běh, skoky, poskoky, lezení)

 • Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry

 • Rozhovory, vyprávění

 • Přímé pozorování běžných objektů, předmětů

 • Námětové hry a činnosti

 • Výlety do okolí mateřské školy

 • Spontánní hra

 • Běžné verbální i neverbální aktivity dítěte a druhých

 • Setkávání se s pozitivními vzory ve vztazích a chování
c)Zamávejme podzimu, připravme se na zimu

Doba trvání – listopad


Vzdělávací záměr:
- získávání elementárních znalostí o přírodě, lidském těle

Získávání znalostí o našem zdraví

 • Rozvíjení poznatků a znalostí v souvislosti s ročním obdobím

Vzdělávací cíle:

 • Osvojit si poznatky o lidském těle a jeho zdraví

 • Rozvíjet produktivní jazykové dovednosti( výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování)

 • Posilovat přirozené poznávací city ve vztahu k sobě

 • Uvědomit si vlastní identitu

 • Získávání sebeuvědomění, sebedůvěry, osobní spokojenosti

 • Rozvíjet zvídavost, zájem, radost z objevování

 • Posilovat přirozené poznávání sebe sama

 • Ochraňovat osobní soukromí, bezpečnost ve vztahu k ostatním dětem i dospělým

 • Vytvářet základní aktivní postoj k životu a ke světu

 • Pochopit změny, způsobené lidskou činností

 • Chránit, zlepšovat, ne poškozovat a činit

Očekávané kompetence:

 • Zvládáme orientaci v prostoru

 • Vědomě napodobujeme pohyb

 • Domluvíme se slovy i gesty

 • Přemýšlíme, vedeme jednoduché úvahy, učíme se krátké texty

 • Odmítáme komunikaci, která je nepříjemná

 • Porozumíme běžným projevům vyjádření emocí a nálad

 • Chováme se zdvořile, vážíme si práce a úsilí druhých

 • Osvojujeme si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou nám blízké

 • Všímáme si změn v dění v nás i v okolí

Vzdělávací nabídka:

 • Zdravotně zaměřené činnosti( vyrovnávací, protahovací, relaxační činnosti)

 • Jednoduché sebeobslužné činnosti( oblékání, stolování, hygiena, úklid)

 • Činnosti zaměřené k ochraně zdraví, zdravých životních návyků

 • Činnosti relaxační a odpočinkové

 • Vyprávění o tom, co prožíváme, slyšíme, vidíme

 • Motivovaná manipulace s předměty

 • Hry v různých formách

 • Činnosti zaměřené na poznávání číslic, písmen, znaků a symbolů

 • Estetické a tvůrčí aktivity2. Zima

d) Ten vánoční čas – advent

doba trvání – prosinec


Vzdělávací záměr:

 • Vytváření prosociálních postojů

 • Rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti

 • Moje rodina, mí blízcí

 • Soudržnost

Vzdělávací cíle:

 • Osvojit si poznatky a dovednosti důležité k podpoře osobní pohody a pohody prostředí

 • Rozvoj zájmů různé povahy a formy

 • Sdělení verbální i neverbální( výtvarné, hudební, dramatické, pohybové, pracovní)

 • Rozvíjet a kultivovat představivost a fantazii

 • Rozvíjet schopnost vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a city plně prožívat

 • Posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem( v rodině, v mateřské škole, v dětské skupině)

 • Vytvořit povědomí o mezilidských, morálních hodnotách

 • Osvojit si kulturně historické poznatky tohoto období

 • Rozvíjet úctu k životu ve všech jeho podobách


Očekávané kompetence:

 • Pohybujeme se v různém prostředí

 • Zvládáme jednoduchý úklid

 • Rozlišujeme, co prospívá zdraví, co mu škodí

 • Projevujeme zájem o knihy, soustředěně nasloucháme četbě, sledujeme divadelní představení, nasloucháme hudbě

 • Učíme se nová slova, pozorujeme kulturní objekty

 • Umíme odpovídat na otázky, objasňujeme otázky při práci s knihou

 • Pracujeme s různým materiálem( třídění, přiřazování, uspořádání)

 • Projevujeme city

 • Sledujeme pohádky, příběhy, obohacující život dítěte

 • Zaměřujeme se na činnosti k poznávání různých lidských vlastností

 • Samostatně vystupujeme, učíme se správně se vyjadřovat

 • Připravujeme a realizujeme společné zábavy( Mikuláš, Vánoce)

Vzdělávací nabídka:

 • Rytmické hry

 • Kombinování zážitků a aktivit

 • Přednes, recitace, zpěv, dramatizace

 • Prohlížení a čtení knih

 • Poslech pohádek, příběhů čtených, vyprávěných a reprodukovaných

 • Hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti

 • Nejrůznější hry, různorodého zaměření

 • Cvičení v projevování citů, estetické a tvůrčí aktivity


 1. Zima přišla, děti!

Doba trvání – leden


Vzdělávací záměr:

 • Prožívání společných zážitků ve společenství dětí ( socializace hrou)

 • Sounáležitost s ostatními lidmi

 • Sounáležitost s veškerou přírodou

Vzdělávací cíle:

 • Rozvíjet jazykové schopnosti a zdokonalovat dovednost v oblasti hrubé a jemné motoriky

 • Rozvíjet komunikativní dovednosti

 • Rozvíjet tvořivé myšlení

 • Získat schopnosti záměrného řízení vlastního chování

 • Osvojit si elementární poznatky, schopnosti a dovednosti pro navazování kontaktu s druhými

 • Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí

 • Vytvořit si povědomí o vlastní sounáležitosti s lidmi a společností

Očekávané kompetence:

 • Ovládáme koordinaci ruky a oka

 • Zvládáme jemnou motoriku( zacházení s předměty denní potřeby- štětce, nůžky, tužky, pastelky, papír, modelína, náčiní, nářadí, různé materiály)

 • Formulujeme otázky, odpovídáme, hodnotíme slovní výkony, slovně reagujeme

 • Postupujeme podle pokynů a instrukcí

 • Rozhodujeme o svých činnostech

 • Uvědomujeme si své silné i slabé stránky

 • Spolupracujeme s ostatními

 • Dodržujeme pochopená a dohodnutá pravidla vzájemného soužití

 • Vyjednáváme s dětmi i s dospělými ve svém okolí

 • Umíme se domluvit na společném řešení( v jednoduchých situacích samy a ve složitějších za pomoci dospělých)

Vzdělávací nabídka:

 • Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem, předměty, které nás obklopují, praktické používaní

 • Komentování zážitků a aktivit

 • Slovní hry, rytmické hry, slovní hádanky, vokální činnosti

 • Experimenty s různými materiály a předměty

 • Zkoumání vlastností předmětů

 • Poznávání geometrických tvarů, třídění. Přiřazování

 • Cvičení organizačních dovedností

 • Vzájemná pomoc mezi dětmi i dospělými


 1. Čas pohádek, příběhů a fantazie

Doba trvání – únor


Vzdělávací záměr:

 • Společné objevování světa kouzel, fantazie s vyústěním do mravního aspektu

 • Rozlišení dobra a zla

Vzdělávací cíle:

 • Rozvíjet psychickou i fyzickou zdatnost

 • Rozvíjet kultivovaný projev

 • Vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem

 • Rozvíjet poznatky, schopnosti a dovednosti umožňujících získávání pocitů, dojmů a prožitků

 • Rozvíjet kooperativní dovednosti

 • vytvořit povědomí o mezilidských morálních hodnotách

 • osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně před jeho nebezpečnými vlivy

Očekávané kompetence:

 • zvládání základních pohybových dovedností a prostorovou orientaci

 • zvládání běžného způsobu pohybu v různém prostředí ( překážky, hod míčem, chytání míče)

 • koordinovat lokomoci, sladit pohyb s hudbou

 • vyjadřovat myšlenky, nápady, pocity, vhodně formulovat věty

 • projevovat zájem o knihy

 • popsat vzniklou situaci

 • vědomě používat všechny smysly, pozorovat, všímat si nového

 • hledat podobu a rozdíly, charakteristické rysy předmětů, jevů

 • být citliví ve vztahu k živým bytostem, k přírodě, k věcem

 • uplatňovat své potřeby, přáni s ohledem na druhé, obhajovat svůj názor

 • uvědomovat si, že se můžeme setkat s nebezpečím

 • povědomí – jak se prakticky chránit se či se bránitVzdělávací nabídka:

 • hry, dramatizace, karneval v mateřské škole

 • prohlížení knih a časopisů

 • motivované rozhovory, dialogy

 • cvičení v projevování citů- navození situace

 • přímé pozorování všeho okolo nás

 • hry podporující fantazii, tvořivost, představivost kognitivní, imaginativní, výtvarné, hudební, konstruktivní, taneční, dramatické..

 • spontánní hra na pohádkové bytosti

 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách

 • běžné komunikační aktivity

 • hry zaměřené na různé společenské role

 • pozorování přírody, činnosti lidí
3) Brzy přijde jaro


g) Příroda se probouzí

doba trvání – březen


Vzdělávací záměr:

 • získávání elementárních znalostí o přírodě

 • pozorování souvislostí s nadcházejícím ročním obdobím


Vzdělávací cíle:

 • uvědomovat si vlastní tělo

 • získáváme relativní citovou samostatnost

 • seznamujeme se se světem lidí( různých kultur)

 • osvojujeme si základní poznatky o prostředí, v němž dítě žije ( rodina, mateřská škola, příroda atd.)

 • sledujeme rozdíly mezi dětmi a dospělými, mezi pohlavím

 • vytváříme povědomí o vlastní sounáležitosti se světem


Očekávané kompetence:

 • zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky

 • rozlišovat, co mému tělu prospívá a naopak škodí

 • zdravý životní styl – představa, co to pro dítě znamená

 • jednoduchá práce na zahradě i ve třídě

 • pojmenování jednotlivých částí těla, některé důležité orgány

 • mít povědomí o těle a jeho vývoji ( narození, růst těla a jeho proměny)

 • zvládání základních pojmů, poznat a znát ve spojitosti se zdravím, s pohybem, se sportem

 • mít povědomí o způsobu ochrany svého zdraví a bezpečí

 • mít povědomí o tom, jak a jakým způsobem přivolat pomoc

 • důležitá prevence !

 • dodržování bezpečnostních pravidel a tímto předcházet úrazům

 • význam péče o tělo o čistotu a zdraví – osobní hygiena, zvládat a chápat tyto pojmy


vzdělávací nabídka:

 • hra ve všech podobách

 • pozorování okolí

 • rozlišení některých příkladů

 • prohlížení knih, časopisů, obrázků

 • praktické názvy na dětech

 • vnímat smysly, uvědomit si jak je používáme v praxi

 • navození umělých situací

 • smyslové a psychomotorické hry

 • zdravotně zaměřené činnosti

 • činnosti sportovní, relaxační, odpočinkové

 • výlety do okolí mateřské školy

 • sportovní hry v zahradě

 • námětové hry – na lékaře, na zdravou výživu..

 • dechová, protahovací, průpravná cvičení

 • hry na různé situace

 • hry na ochranu zdraví sebe i druhých 1. Poznáváme svět okolo nás, cítíme se bezpečně

Doba trvání – duben


Vzdělávací záměr:

 • Poznáváme nejbližší okolí

 • Povědomí o vesnici, městu, republice

 • Jek se chovat, abychom se cítili bezpečně

 • Chování v cizím prostředí – ulice, bazén, silnice, divadlo


Vzdělávací cíle:

 • Ovládat pohybový aparát a tělesné funkce

 • Osvojit si poznatky a dovednosti k podpoře zdraví a bezpečí

 • Rozvíjet zájem o psanou formu jazyka

 • Kultivovat mravní a estetické cítění

 • Rozvíjet komunikativní dovednosti

 • Pochopit základní bezpečnostní pravidla při účasti v silničním provozu


Očekávané kompetence:

 • Pohyb přizpůsobit pokynu

 • Rozlišovat co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo bezpečí a pohodu svou ani druhých

 • Domluvit se slovy a gesty, improvizovat

 • Rozlišovat některé základní dopravní značky

 • Učit se nová slova a aktivně je používat

 • Vědomě používat smysly

 • Nalézat nová a alternativní řešení běžných situacíVzdělávací nabídka:

 • Lokomoční pohybové činnosti

 • Osvojení si poznatků – zdravotně zaměřených činností

 • Příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví a osobního bezpečí, zdravé životní návyky, dbát na bezpečí druhých

 • Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů( hrozící při hrách, pohybových činnostech, dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi)

 • Hry ve všech formách

 • Pobyt v různých prostředcích

 • Zkušenost na dopravním hřišti 1. Svět kolem nás

Doba trvání – květenVzdělávací záměr:

 • Poznáváme svět a jiné kultury

 • Země, vesmír, lidé na Zemi

 • Rozdíly v životním stylu v různých světadílech, život v rodinách


Vzdělávací cíle:

 • Rozvíjet zájem o dění kolem nás

 • Vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností, vnímat přijímat základní hodnoty v tomto společenství ve srovnání s naší kulturou

 • Poznávání jiných kultur a vytváření povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 • Osvojit si poznatky o elementárních, znakových systémech a jejich funkcích ( čísla, abeceda)

 • Pokládat základy pro práci s informacemi


Očekávané kompetence:

 • Popsat situaci podle obrázku

 • Poznat napsané své jméno

 • Zaměřovat se nato, co je z hlediska poznávacího důležité, odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky – podoba, rozdíly, charakterové rysy, vzájemné souvislosti)

 • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové informace

 • Postupovat a učit se pozorováním, přirovnáváním, tříděním, porovnáváním atd.


Vzdělávací nabídka:

 • Přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů a jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku

 • Spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a různými předměty

 • Námětové hry

 • Činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti ( mechanické, logické, obrazné i pojmové)

 • Činnosti zaměřené k seznamování s novými poznatky o světě – mapa, glóbus

 • Přirozená časová i logická posloupnost dějů

 • Prohlížení knih a časopisů4. Léto


i) Léto přichází

doba trvání – červenVzdělávací záměr:

 • Uvědomování si sounáležitostí

 • Posilování zdravého sebevědomí


Vzdělávací cíle:

 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 • Rozvíjet komunikativní dovednosti verbální i neverbální

 • Kultivovaný projev

 • Rozvíjet paměť i pozornost

 • Přecházet od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným

 • Získávat schopnosti záměrně ovlivnit určitou situaci

 • Osvojit si elementární poznatky, schopnosti a dovednosti důležité pro rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

 • Rozvíjet společenský i estetický vkus

 • Rozvíjet úctu k životu ve všech formách


Očekávané kompetence:

 • Správně vyslovovat, ovládat tempo, intonaci řeči

 • Vést rozhovor

 • Popsat situaci

 • Poznat a popsat většinu toho, čím jsme obklopeni

 • Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady

 • Uvědomovat si své možnosti i limity, své silné i slabé stránky

 • Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch, vyrovnat se sním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky

 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

 • Vyjádřit souhlas či nesouhlas

 • Uvědomit si příjemné i nepříjemné citové prožitky

 • Být citliví ve vztahu k živým bytostem, k přírodě a k věcem

 • Těšit se z přírodních a kulturních krás

 • Zachytit a vyjadřovat své prožitky- slovně, výtvarně, hudebně pohybovou improvizací


Vzdělávací nabídka:

 • Spontánní hra

 • Činnosti zajišťující spokojenost a radost

 • Činnosti vyvolávající pohodu a veselí

 • Činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů

 • Cvičení v projevování citů

 • Výlety do okolí mš)

 • Návštěvy kulturních akcí

 • Dramatické činnosti

 • Hry na téma rodina a přátelství

 • Hry na různé národnostní kultury

 • Cvičení organizačních dovedností

 • Pohybové aktivity a hry v zahradě

 • Tvořivé aktivity venku


Doplňující programy a projekty a další aktivity

 • Návštěvy divadelních představení

 • Pořádání kulturních akcí

 • Výlety do okolí mateřské školy

 • Exkurze

 • Malé polodenní výlety

 • 2x ročně celodenní výlet

 • Besídky 2x ročně – vánoční a jarní

 • Kurz plavání

 • Návštěva solné jeskyně

 • Vytváření z keramické hlíny – 2x ročně

 • Karneval

 • Rej čarodějnic

 • Setkání s knihou v Jiráskově knihovně v Klučově

 • Dopravní hřiště

 • Výuka angličtiny

 • Seznámení s počítačem

 • Den dětí

 • Adaptační program

 • Společná posezení s rodiči – konec školního roku

 • Školka v přírodě

 • Oslavy narozenin


Doplňující projekt: Zpíváme si každý den


Každý člověk se setkal s tím, že hudba probouzí emoce. Za léta praxe s malými i staršími dětmi můžeme říci, že hudba je téměř pro každého člověka bez ohledu na věk nepostradatelnou součástí života.

Od útlého věku dítě vnímá hlasy, zvuky. V naší mateřské škole máme smíšené věkové kategorie. Děti 3 -4 leté tvoří velkou část třídy, proto jsme se rozhodly, že hudba bude významnou součástí všech činností každého dne.

Hudební činnosti, zejména hudebně pohybová hra, jednoduché zpívání, umožňují stmelit kolektiv, najít něco společného, i když se všichni právně seznamujeme a poznáváme. Hudba uvolňuje napětí, dává průchod emocím, navozuje radostnou náladu.

K upevňování hudebního sluchu napomáhají všechny hudební činnosti, kdo umí použít svůj hudební sluch, lépe se učí cizí jazyky.

Co nás hudba učí:

 • Vnímat své pocity

 • Správné dýchání

 • Správné frázování

 • Upevnění hlasu

 • Hygienu hlasu

 • Odstraňuje agresivitu

 • Dává pocit sounáležitosti

 • Vyplavuje emoce

Používání hudebních činností:

 • Poslech

 • Práce s nástroji- instrumentálně pohybová část

 • Relaxace s hudbou

 • Jazyková část

 • Hra na tělo

 • Práce s hlasem

 • Improvizace – skladatelství, hudební, pohybová

Všechny činnosti probíhají pod vedením učitelky, nekdy nejstarších dětí za dohledu učitelky.

Děti se učí každý týden jednu novo písničku, libovolně během dne, při hrách, venku, před obědem, před spánkem, před cvičením, před svačinkou – podle nálady dětí a určité situace. Zpívání nebo říkání spojujeme s hrou na tělo, s hrou na hudební nástrojky či s doprovodem hudebního nástroje. V naší mateřské škole používáme kytaru, piáno a dětské hudební nástroje.

Výběr písniček a říkadel dětem nejvíce vyhovuje ve spojitosti – s ročním obdobím

 • S významnou událostí

 • S pohádkami

 • Se zvířátky apod.

 • Podle filmů a pohádek, které děti sledují – snažíme se dětem vycházet vstříc

Hudba podporuje estetické vnímání světa kolem nás. Dobré návyky, které si děti osvojí, jim zůstanou na celý život.

VII. Evaluační činnost školy


Evaluace mateřské školy je komplexní a je zaměřena na oblasti:

 • Naplňování cílů vzdělávacího programu

 • Kvalita podmínek vzdělávání

 • Způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání

 • Práce pedagogů a jejich sebe reflexe

 • Výsledky vzdělávání

Co budeme během roku vyhodnocovat:

 • Individuální vývoj každého dítěte

 • Soulad tvp a švp

 • Pedagogické vedení dětí

 • Spolupráci s rodiči

 • Vhodnost psychosociálních podmínek prostředí mateřské školy a režimu dne

 • Materiální zázemí mateřské školy

Nástroje, jimiž vyhodnocujeme:

 • Záznamy z pozorování dětí

 • Portfolio dítěte

 • Poznatky z konzultací s rodiči

 • Dotazníky pro rodiče 1x za rok

 • Fotografie z akcí

Časový harmonogram evaluační činnosti:

 • Záznamy z pozorování - aktuálně, 1x týdně

 • Portfolio dítěte 2x ročně

 • Poznatky z konzultací s rodiči dle potřeby

 • Dotazníky pro rodiče 1x ročně

 • Fotografie z akcí dle potřeby

Výsledná podoba evaluační činnosti bude zpracovávána na počítači v tabulkové formě, bude doplněno grafem, tudíž se zobrazí úroveň vzdělávání v mateřské škole.Dokumentace bude prováděna písemnou formou a na počítači.


Tyto závěry pedagogické pracovnice používají vzhledem k dětem a k účinnosti vzdělání:

Směrem k dítěti :

 • Děti se mají cítit v pohodě po všech stránkách

 • Děti se rozvíjejí v souladu se svými schopnostmi a možnostmi

 • Je podněcován harmonický rozvoj dítěte

 • Mají dostatek podnětů k učení

 • Je posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti

 • Mají možnost vytvářet a rozvíjet nové vztahy a bezpečně se cítit ve skupině

 • Je dostatečně stimulován a podporován rozvij řeči a jazyka

Směrem ke vzdělávacímu programu:
- školní vzdělávací program musí být v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání

 • Pedagogický styl a klima v mateřské škole má být upřímné a vstřícné, panuje zde příjemná atmosféra

 • Učitelka a ředitelka komunikují s rodiči a spolupracují s nimi

 • Plánovaná nabídka školy má motivující obsah, rozvíjí dětskou osobnost a individualitu

 • Děti by měly chápat, že mohou prostřednictvím svých aktivit ovlivňovat své okolí a vylepšovat jej


Směrem k rodičům:

 • Usilovat o vytvoření partnerských vztahů mezi mateřskou školou a rodiči

 • Umožňovat přístup za dítětem do třídy a účastnit se jeho činností

 • Vést průběžný dialog o dítěti, o jeho prospívaní, rozvoji a učení v mateřské škole

 • Brát na vědomí názory, přání a potřeby partnerů ve vzdělávání naší mateřské školy

 • Provádět poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání


Zpětná vazba evaluační činnosti – systém sběru informací


Evaluační sběr informací a následné vyhodnocování se v mateřské škole vede a provádí buď v písemné formě nebo pomocí tabulek, které jsou součástí evaluačního programu v mateřské škole.

 1. Směrem k švp:

 • Švp Putujeme se sluníčkem

 • Portfolia dětí

 • Třídní program

 • Dotazníky pro rodiče

 1. Směrem k pedagogovi:

 • Záznam o organizaci výchovné a vzdělávací činnosti

 • Záznam o řízení mateřské školy

 • Záznam o věcných podmínkách školy

 • Záznam o personálních podmínkách školy

 • Záznamy integrovaných bloků

 • Záznamy týdenní nabídky dětem

 • Sebereflexe pedagoga

 1. Směrem k dítěti:

 • Návrh přehledu o rozvoji dítěte, individuální postup pro rozvoj vzdělávacích schopností dítěte

 • Záznamy o vzdělávacích pokrocích dítěte ukončujícího školní docházku do mateřské školy – klíčové kompetence

Metody hodnocení:


 • Rozhovory, konzultace

 • Diskuze

 • Hospitace, rozbory

 • Pozorování

 • Analýza školní dokumentace, programů, projektů mateřské školy

 • Kontrola

 • Dotazník

 • Anketa

 • Rozbor mediálních ohlasů

 • Porovnávání výsledků s plánovanými cíly

 • Analýza vlastní výchovně vzdělávací a řídící práce


Prostředky evaluace:

 • Sledování a vyhodnocování funkčnosti školního vzdělávacího programu vzhledem k zaměstnancům, k dětem

 • Průběžné v yhodnocování švp vzhledem k požadavkům rvp

 • Průběžné vyhodnocování švp na pedagogických poradách

 • Sledování a hodnocení kvality práce provozního zaměstnance

 • Sledování kvality a hodnocení kvality práce pedagogických zaměstnanců

 • Kontrolní, hospitační činnost – zapsáno do archů Záznamy o hospitaci

 • Závěrečné pololetní a roční hodnocení

 • Sledování spolupráce školy s ostatními institucemi a odborníky

 • Kontroly dodržování vnitřních předpisů školy. Pracovního a organizačního řádu a plnění pracovní náplně

 • Kontroly vedení svěřené dokumentace
Plánování výchovně vzdělávací práce ve školním vzdělávacím programu:

 • Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu má koncepci, navazuje na vzdělávací cíle

 • Odpovídá způsobu práce a podmínkám mateřské školy

 • V švp jsou informace o tom, jak je obsah koncipován a strukturován

 • Vzdělávací obsah je v souladu s RVP a vychází z podmínek mateřské školy

 • Výchozí témata jsou dětem blízká

 • Obsah vychází z analýzy podmínek , jsou v úvahu brány konkrétní podmínky a možnosti naší mateřské školy( jsme škola na vesnici, blízko přírody, máme dostatečný prostor pohybu na školní zahradě, škola je jednotřídní , věkově smíšená)

 • Zpracování švp je pro nás přehledné, srozumitelné, systematické

 • Švp je otevřeným dokumentem, umožňuje proměnu, zkvalitňování a další příznivý vývoj školy