Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace

 

 

 • Fotografie z akcí mš můžete vidět na těchto stránkách:
 • klucov.rajce.net

 

 

Informace pro rodiče

 

Ve dnech od 20.5 do 2.6. budou děti odpoledne spojeny v dolní oddělení.

 

 

1.6.                  Den dětí dopoledne v mš

6. - 10.6.          Barevný týden, výprava na Kudrnáčovu stezku

15.6. od 15,00 Zahradní slavnost a rozloučení s předškoláky

25. -29.6.         Školka v přírodě

30.6.                Poslední den v mš

1.7. - 31.8        Letní prázdniny

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola bude uzavřena se souhlasem zřizovatele od 1.7. do 31.8.2022.

 

 

 

 

Zápis do mateřské školy

 

se bude konat 12.5.2022 od 16,00 do 18,00 v dolní třídě mš.

Bližší informace k průběhu zápisu budou upřesněny na webových stránkách školy

Žádost o přijetí do mateřské školy lze vytisknout  - Žádost o přijetí 2022

Pokud si žádost chcete vyzvednout v mš, volejte předem na tel: 602 378 016

 

Dokumenty k zápisu:

 • Vyplněná žádost potvrzená lékařem o řádném očkování dítěte
 • Kopie rodného listu ( lze nahlédnout i do originálu)
 • K nahlédnutí průkaz totožnosti zákonného zástupce

 

 ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 • Zákonná povinnost
  Přednostně jsou k předškolnímu vzdělávání do MŠ přijímány děti (žadatelé) s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2022 podle školského zákona povinné.
 • Trvalé bydliště žadatele (dítěte)
  Přednostně budou přijímáni uchazeči s trvalým bydlištěm na území příslušného školského obvodu, což je KLučov, Skramníky, Žhery a Lstiboř
 • Věk
  Zpravidla jsou přijímány děti od tří let věku žadatele (vzhledem k tomu, že se dítě přijímá k prvnímu dni nového školního roku (tj. 1. 9. 2022), musí dosáhnout požadovaného věku k poslednímu dni, který předchází zahájení nového školního roku. Lze přijmout i děti mladší tří let , které jsou zdravotně způsobilé, mentálně a sociálně zralé pro nástup do předškolního zařízení.
 • Doložení o řádném očkování dítěte
  Podle § 50, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, musí být dítě očkováno. Řádné očkování dítěte doloží zákonný zástupce potvrzením lékaře v žádosti o přijetí nebo doloží doklad od lékaře o tom, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Z této povinnosti je vyjmuto dítě, pro které je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2022 povinné.
 • Budou-li přijetím k předškolnímu vzdělávání uspokojeny všechny tříleté a starší děti ze spádové oblasti, mohou být v případě volných míst přijímány i děti mladší tří let , které jsou zdravotně způsobilé, mentálně a sociálně zralé pro nástup do předškolního zařízení.

Převýší-li počet požadavků na přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu mateřské školy, postupuje správní orgán takto:

 • V souladu se zákonem 561/2004 Sb., §34, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů, jsou přednostně přijaty děti jeden školní rok před zahájením povinné školní docházky a děti, které k 31. 8. 2022 dosáhly věku čtyř let, následně děti které k 31. 8. 2022 dosáhly věku 3 let a dále děti, které k 31. 8. 2022 nedosáhly věku 3 let, avšak pouze do uvolněné kapacity MŠ, které mají trvalé bydliště ve spádové oblasti.
 • Děti, splňující kritérium trvalého bydliště, jsou seřazeny sestupně dle data narození a následně přijímány od nejstaršího po nejmladší až do naplnění uvolněné kapacity MŠ.
 • V případě volné kapacity školy jsou přijímány i děti, které nepatří do příslušného školského obvodu, seřazeny sestupně dle data narození, až do naplnění uvolněné kapacity MŠ.

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  v mš vydá ředitelka školy 7.června 2022.

 

 

 

 • Školka v přírodě

       25. -29.6.

       Janov nad Nisou, Penzion Oáza

       3 500,- Kč.

       Penzion máme pouze pro sebe, krásné místo, hezké ubytování, velká 

        zahrada, vstřícný personál.

 

 

 

 

 • Informace o kurzu plavání

            Plavecký kurz se koná od 15.3 do 17.5.2022, celkem 10 lekcí.

            Místo : Bazén Čelákovice

            Čas: 13,00 – 13,45

            Cena : 1000,- Kč + 1 000,- Kč doprava

           Pokud máte zájem, nahlaste prosím učitelkám v mš.

 

 

 

 •  

 

 

 •  

 

 

Odkazy na důležité weby:

MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠMT - Ministerstvo školství

https://www.mzcr.cz/ – Ministerstvo zdravotnictví

http://www.szu.cz/ – Státní zdravotní ústav

http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV – prevence   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •